Yayınlar

  1. Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :

A1   M.Uslu, “Relationship between degrees of self-esteem and peer pressure in high school adolescents.”, International Journal of Academic Research Part B (ISI) , 117-122 pp., 2013 , DOI: dx.doi.org/10.7813/2075-4124.2013/5-3/B.19

 

A2.  C.Arslan; M. Uslu, E.Hamarta:, “The Relationship Between Conflict Communication, Self-Esteem, And Life Satisfaction İn University Students”,Educational Research and Reviews (ISI) , 31-34 pp., 2010 ,

 

A3.   S. Avsaroglu, S. Unuvar, M. Uslu, “The effects of hotel employees’ psychological needs on their self-respect”, International Journal of Academic Research (ISI)Part B; , 288-296 pp., 2013 , DOI: 10.7813/2075-4124.2013/5-2/B.45

 

A4.   Ş. Unuvar, S. Avsaroglu, M.Uslu, “An Evaluation of Optimism and Life Satisfaction of Undergraduate Students in the School of Tourism and Hotel Management.”, Asian Social Science, , 140-147 pp., 2012 , DOI: 10.5539/ass.v8n12p140

 

  1. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan bildiriler :

B1.  U. Mustafa, H. Pepe, S.Avşaroğlu, Ş S. Balcı, The 46th ICHPER.SD Anniversary World Congress konferansı dahilinde “The 46th ICHPER.SD Anniversary World Congress congress proceedings” bildiri kitapçığındaki “The Study of the Levels of Professional Burnout for the teachers of Physıcal Education and Sports.”, 345-352 pp., İstanbul, Kasım, 2005

 

B2.  H.Pepe, Uslu, M.; Avşaroğlu, S. ; Balcı Ş,S. ;Özdemir, M., The 9th International Sports Sciences Congress konferansı dahilinde “The 9th International Sports Sciences Congress Proceedings Book” bildiri kitapçığındaki “Türk Güreş Hakemlerinin Mesleki Tükenmişlik Düzeyleri Ve Yaşam Doyumu Arasındaki İlişkinin İncelenmesi”, 1104-1107 pp., Muğla,Türkiye, Kasım, 2006

 

B3.  N.Çeliköz, N. D.Saltalı, Y. Erişen, S. Çetin, M.Uslu, O.Kapıcıoğlu, S.şen, Z. Seçer, 11th International Conference on Further Education in the Balkan Countries konferansı dahilinde “Further Education in the Balkan Countries” bildiri kitapçığındaki “The Study of Preparing a Valid and Reliable Assessment Scale to Determine II. Stage Primary Education Students’ and Adults’ Multiple Intelligences”, 137-148 pp., Konya,Türkiye, Kasım 2008

 

B4.  M.Uslu, S.Avşaroğlu, H.Pepe, Ş.S.Balcı,S. Revan, Further Education in the Balkan Countries konferansı dahilinde “11. International Conference on Further Education in the Balkan Countries, Education and Pedagogy in Balkan Countries 9, Volume I” bildiri kitapçığındaki “Investigating the Psychological Levels of the University Students”, 303-318 pp., Konya, Türkiye, Kasım 2008

B5.  M.Uslu, B. Uslu, 11. International Conference On Further Education In The Balkan Countries konferansı dahilinde “11. International Conference on Further Education in the Balkan Countries, Education and Pedagogy in Balkan Countries 9, Volume I” bildiri kitapçığındaki “The Research of the Unıversıty Students’ Hopelessness and State Traıt Anxıety Inventory Who Study Foreıgn Languages in Prep Classes”, 405-416 pp., Konya,Türkiye, Kasım,2008

 

B6. K.O.Kapıcıoğlu,N.Çeliköz,Y.Erişen, M.Uslu, 12 th İnternational Conference ,Inclusive Education in the Balkan Countries: Policy and Practice konferansı dahilinde “Inclusive Education in the Balkan Countries Policy and Practice Book of Abstracts” bildiri kitapçığındaki “Problems that Illiterate Adult Women Face”, 72 pp., Ohrid,Makedonya, Temmuz, 2009

 

B7. M.Uslu,, Ç.Girgin,, World Conference on Educational Sciences konferansı dahilinde “Procedia – Social and Behavioral Sciences” bildiri kitapçığındaki “”Determining And Evaluating The Needed Psychological Support And Education To Families Of Children With Special Health Care Needs””, 1366-1371 pp. pp., North Cyprus, 2009

 

B8. M.Uslu,, Ç.Girgin, “, WCES 2010, World Conference on Educational Sciences konferansı dahilinde “Procedia – Social and Behavioral Sciences” bildiri kitapçığındaki “The Effects Of Residential Conditions On The Problem Solving Skils Of University Students”, 3031-3035 pp., pp., İstanbul, Türkiye, 2010

 

  1. Yazılan uluslararası kitaplar veya kitaplarda bölümler:

C1. M.Uslu, A.M.Sünbül, Eğitime Yeni Bakışlar (Çocuk Eğitiminde Ana-Babalara Tavsiyeler), 139-164 pp., Konya, Eğitim Akademi, Ağustos,2008

 

  1. Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :

D1. M. Uslu, “Pedagojik formasyon öğrencilerinin kişilik özellikleri ve öğretmenlik mesleğine yönelik tutumları arasındaki ilişkinin incelenmesi.”,İnternational Journal of Human Sciences , 233-245 pp., 2013 , DOI: false

 

D2. B.Türkoğlu,N.Çeliköz,M.Uslu, “3-6 Yaş Aralığında Çocuğu Olan Babaların Nitelikli Zaman Algılarına Dair Görüşleri”, Eğtim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi , 54-71 pp., 2013 ,

 

D3. M.Uslu, B.Uslu, “OKUL ÖNCESİ ÖĞRENCİLERİNİN CİNSİYET, ANNE-BABA EĞİTİMİ VE YAŞ ÖZELLİKLERİ AÇISINDAN OKULA HAZIR BULUNUŞLUK DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ”, Eğitim Ve Öğretim Araştırmaları Dergisi- Journal of Research in Education and Teaching , 16-25 pp., 2013

 

D4. M.Uslu, R. Arı, “Resmi Eğitim Kurumlarında Çalışan Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Uzmanlarının Denetim Odaklarına Göre İş Doyum Düzeyleri.”, Selçuk Üniversitesi Eğitim Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi , 258-265 pp., 2001 ,  (Yüksek Lisans Tezinden Türetilmiştir. Puana dahil değildir.)

 

 

D5. M.Uslu, R. Arı., “Resmi Eğitim Kurumlarında Çalışan Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Uzmanlarının Bazı Değişkenlerine Göre İş Doyum Düzeyleri.”, Selçuk Üniversitesi Eğitim Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi 25. Yıl Özel Basım , 30-42 pp., 2000 , (Yüksek Lisans Tezinden Türetilmiştir. Puana dahil değildir.)

 

D6. M.Uslu, R. Arı. , “Psikolojik Danışmanların Danışma Beceri Düzeylerinin İncelenmesi”, Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi , 509-520 pp., 2005 (Doktora  Tezinden Türetilmiştir. Puana dahil değildir.)

 

  1. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler:

E1.  E.Hamarta,M. Uslu, E.,E. Deniz, ., XI. Ulusal Özel Eğitim Kongresi konferansı dahilinde “XI. Ulusal Özel Eğitim Kongresi Kitapçığı, Eğitim Kitabevi Yayınları” bildiri kitapçığındaki “Engelli Çocuğu Olan Anne-Babaların Umutsuzluk Düzeylerinin Bazı Değişkenler Açısından Karşılaştırmalı Olarak İncelenmesi.”, 161-170 pp., Konya, Türkiye, 2001

 

 E2. M.Uslu, VIII.Ulusal Psikolojik Danışma ve Rehberlik Kongresi konferansı dahilinde “VIII.Ulusal Psikolojik Danışma ve Rehberlik Kongresi Bildiri Özetleri Kitapçığı” bildiri kitapçığındaki “Rehber Öğretmenlerin Danışma Becerilerini Arttırmaya Yönelik Deneysel Bir Araştırma”, 146 pp., İstanbul, Türkiye, Eylül 2005

 

E3. M.Uslu, Ç.Girgin, X.Ulusal Psikolojik Danışma ve Rehberlik Kongresi konferansı dahilinde “X.Ulusal Psikolojik Danışma ve Rehberlik Kongresi Bildiri Özetleri” bildiri kitapçığındaki “İlköğretim II.Kademe Öğrencilerinin Rehberlik İhtiyaçları ile Sosyal Becerileri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi”, 96 pp., Adana, Türkiye, Ekim 2009

  1. Katıldığı Kurslar:

G1. “Psikolojik Danışmada Carkhuff’un Modelinin Uygulanması” Eğitimi Çalışma Gurubu (Prof.Dr. Oya G. Ersever ) II.ULUSAL PDR UYGULAMALARI SEMPOZYUMU 18-20 HAZİRAN, 2008

G2. “Psikolojik Danışma ve Rehberlik Hizmetlerinde Gözetim(Süpervizyon)” YÖKREP Sempozyumu 4-5 Haziran 2004

G3. “Engelliler İçin Bilişim ve Öğretim Materyallerinin Erişilebilirliği” 27-29- Ocak 2012

G4. “35 Techniques Every Counselor Should Know” Workshop, Dr.Brady T.Erford, İstanbul, 01-05-2013

G5. “Certified Master Practitioner of the Art and Science of Hypnosis ”

 

  1. Verdiği Seminerler:

H 1.   “Çocukları Koruma ve Çocuk Suçlarının Önlenmesi” , Seminer, Jandarma Bölge Komutanlığı, 2003

 

H 2. “Sınav Sürecinde Öğrenci Motivasyonu ve Strs” Sinop, 15-16 Mayıs 2009

 

H 3. “Bilinçli Destek Güvenli Gelecek” 6 Mart 2010 Alanya, Antalya

 

H 4. “İnsanın Değeri ve İnsan İlişkileri” Panel ,19 Aralık 2012 Ereğli Konya

 

H 5. “Ailede Ölüm ve Boşanmada Çocuğun Durumu” Meram Belediyesi, Ana-Baba Okulu, 25 Ekim 2013 Konya

 

H 6. “Ailede Kriz ve Çocuk” Toros üniversitesi Aile Danışmanlığı Sempozyumu, 7 Temmuz 2013, Mersin

  1. Görev Aldığı Bilimsel ve Akademik Çalışmalar

I1. VII. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi Düzenleme Kurulu Üyesi. Selçuk Üniversitesi Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölümü. Konya: 9-11 Eylül 1998

I2. II. Ulusal PDR Uygulamaları Sempozyumu Düzenleme Kurulu Üyesi Konya, 18-20 Haziran 2008

I3. 11. İnternational Conference Furher Education in the Balkan Countries. Düzenleme Kurulu Üyesi, Konya, 23-25 October, 2008

I4. “Mesleki Rehberlik ve Danışmanlık Hizmetleri Konferansı” 10-11 Kasım 2008 Abant, Bolu

I5. “Topluma Hizmet Uygulamaları ve Sosyal Sorumluluk Çalıştayı” 30 Kasım-1 Aralık 2013 , Hacettepe Üniversitesi- Ankara