Verdiği Dersler

Psikolojik Danışma Teknikleri, Gelişim ve Öğrenme Psikolojisi, Psikolojik Danışma ve Rehberlik, Krize Müdahale, Yaşam Dönemleri ve Uyum Problemleri