Özgeçmiş

DOÇ. DR. MUSTAFA USLU

ÖZGEÇMİŞ

 

1.1. Adı Soyadı:  MUSTAFA USLU

1.2. Doğum Yeri ve Tarihi: ALANYA     20.03.1975

1.3. Bildiği Yabancı Diller: İngilizce (İleri) ; Almanca (Orta )

1.4. Eğitimi (Tarihleri ve Yerleri)

Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl
Lisans Eğitim Bilimleri Bölümü/ Psikolojik Danışma ve Rehberlik SELÇUK ÜNİVERSİTESİ 1992-1996
Y. Lisans Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı / Eğitimde Psikolojik Hizmetler Bilim Dalı SELÇUK ÜNİVERSİTESİ

Sosyal Bilimler Enstitüsü

1997-1999
Doktora/S.Yeterlik/ Tıpta Uzmanlık Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı/ Eğitimde Psikolojik Hizmetler Bilim Dalı SELÇUK ÜNİVERSİTESİ

Sosyal Bilimler Enstitüsü

1999-2005
Doç.Dr. Eğitim Bilimleri ve Öğretmen Yetiştirme/Bilim Dalı/ Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Yüksek Öğretim Kurulu/ Üniversiteler Arası Kurul Başkanlığı 2015

1.5. Çalıştığı Kurumlar (Tarihleri İle Birlikte)

Görev Unvanı Görev Yeri Yıl
Ar.Gör. Selçuk Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Eğitim Bilimleri Bölümü 1998-2005
Dr.Ar.Gör.   Selçuk Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Eğitim Bilimleri Bölümü 2005-2007
Yrd.Doç.Dr. Selçuk Üniversitesi, Mesleki Eğitim Fakültesi, Eğitim Bilimleri Bölümü 2007-2015
Doç.Dr. Selçuk Üniversitesi, Mesleki Eğitim Fakültesi, Eğitim Bilimleri Bölümü 2015-2016
Doç.Dr. Selçuk Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Çocuk Gelişimi Bölümü 2016-

 

Yönetilen Yüksek Lisans Tezleri :

  2018
1. MAMMADZADA FIDAN, (2018). Azerbaycanda 2-6 yaş arası gelişimsel açıdan yetersizlik gösteren çocukların ailelerinin bazı değişkenlere göre incelenmesi, Selçuk Üniversitesi->Sosyal Bilimler Enstitüsü->Aile Danışmanlığı Anabilim Dalı
       
     
2. TAGHIYEVA NESIBA, (2018). Azerbaycan`da çalışan ve çalışmayan annelerin çocuk yetiştirme becerileri ve çocuklarının bağlanma stillerinin incelenmesi, Selçuk Üniversitesi->Sosyal Bilimler Enstitüsü->Aile Danışmanlığı Anabilim Dalı
       
           
         
3. ERDOĞAN SALİHA, (2018). EVLİ BİREYLERİN EVLİLİK DOYUMU VE MERHAMET DÜZEYLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ, Selçuk Üniversitesi->Sosyal Bilimler Enstitüsü->Aile Eğitimi ve Danışmanlığı Anabilim Dalı
       
           
         
4. TÜMÖZ ESRA DİLARA, (2018). Kadınlarda Evlilik Doyumunun Kadınların Kişilik Özellikleri, Yalnızlık Algıları ve Eş Değerlendirmeleri Bağlamında İncelenmesi, Selçuk Üniversitesi->Sosyal Bilimler Enstitüsü->Aile Danışmanlığı Anabilim Dalı
       
           
    2016  
         
5. ATILGAN YUSUF OKTAY, (2016). Van-Erciş Depreminde yakın kaybı yaşamış ergenlerin travma sonrası stres düzeyleri ve yas süreçlerinin incelenmesi, Mevlana Üniversitesi->Sosyal Bilimler Enstitüsü->Psikolojik Danışma ve Rehberlik Anabilim Dalı
       
           
    2015  
         
6. OKUMUŞOĞLU OSMAN, (2015). Sınıf tekrarı yapan ve yapmayan lise öğrencilerinin benlik saygıları ve öznel iyi oluşlarının; akademik tükenmişliği, kontrol odağı, eğitim stresleri açısından incelenmesi, Mevlana Üniversitesi->Sosyal Bilimler Enstitüsü->Psikolojik Danışma ve Rehberlik Anabilim Dalı
       
           
    2014  
         
7. EREN RASİM, (2014). Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı resmi ve bağımsız anaokullarındaki rehberlik ve psikolojik danışma faaliyetlerinin incelenmesi, Necmettin Erbakan Üniversitesi->Eğitim Bilimleri Enstitüsü->Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı
       
           
    2010  
         
8. POLAT SEYAT, (2010). İlköğretim beşinci sınıfta fen ve teknoloji dersinde üstbiliş stratejilerine dayalı öğretim uygulamasının, öğrenci erişilerine etkisi, Selçuk Üniversitesi->Eğitim Bilimleri Enstitüsü->Eğitim Programları ve Öğretimi Anabilim Dalı
       
           
    2009  
         
9. TUNALI FADİMANA, (2009). Yeni ilköğretim 1., 2., ve 3. sınıf hayat bilgisi programının uygulanmasında karşılaşılan sorunlar, Selçuk Üniversitesi->Sosyal Bilimler Enstitüsü->Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı
           
    2008  
         
10. OLCAY OYA, (2008). Bazı kişisel ve ailesel değişkenlere göre okulöncesi dönemdeki çocukların sosyal yetenekleri ve problem davranışlarının analizi, Selçuk Üniversitesi->Sosyal Bilimler Enstitüsü->Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Anabilim Dalı

 

 

Yönetilen Doktora Tezleri/Sanatta Yeterlik Çalışmaları :

1. TÜRKOĞLU BENGÜ, (2016). Oyun temelli bilişsel gelişim programının 60-72 aylık çocukların bilişsel gelişimine etkisi, Selçuk Üniversitesi->Sosyal Bilimler Enstitüsü->Çocuk Gelişimi ve Ev Yönetimi Eğitimi Anabilim Dalı
       
                       
    2014            
         
2. KEFİ SARA, (2014). Destekleyici bilim etkinlikleri programı eğitiminin okulöncesi eğitim öğretmenlerinin temel bilimsel süreç becerilerini kullanma düzeylerine etkisi, Selçuk Üniversitesi->Sosyal Bilimler Enstitüsü->Çocuk Gelişimi ve Ev Yönetimi Eğitimi Anabilim Dalı

 

 

 

 

 

 

1.6. Lisans ve Lisansüstü Eğitimde Verdiği Dersler:

 

 

Akademik Yıl Dönem Dersin Adı Haftalık Saati Öğrenci Sayısı Açıklama
Teorik Uygulama
2017-

2018

Güz

 

Eğitim Psikolojisi 3 0 120 Lisans, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Çocuk Gelişimi
Ergenlik Psikolojisi 2 0 143 Lisans, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Çocuk Gelişimi
Çocuk Ruh Sağlığı 2 0 136 Lisans, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Çocuk Gelişimi
İlkbahar Ailede Krize Müdahale 3 1 35 Tezli ve Tezsiz Yüksek Lisans, Aile Danışmanlığı ve Çocuk Gelişimi
Boşanma ve Ebeveyn Kaybında Çocuğun Durumu 3 0 4 Doktora, Çocuk Gelişimi
Sosyal Psikoloji 3 0 178 Lisans, Sosyoloji, Ed. Fak.
2018-2019 Güz Ergenlik Psikolojisi 2 0 143 Lisans, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Çocuk Gelişimi
Çocuk Ruh Sağlığı 2 0 136 Lisans, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Çocuk Gelişimi
İlkbahar Psikoloji 3 0 154 Reklamcılık
 
Çocukluk Dönemi Uyum Sorunları 3 0 17 Doktora, S.B.E.
Sosyal Psikoloji 3 0 180 Lisans, sosyoloji, Ed.Fak

 

 

 

 

 

 

 

 

1.7. İdari Görevler:

İdari Görevler :

Konya-Beyşehir RAM Kurucu Müdürü 1997-1998

S.Ü., Mesleki Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölümü, Psikoteknik A.B.D.Bşk. 2007-2012

Selçuk Üniversitesi, Mesleki Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölüm Başkanı, 2012- 2016

Selçuk Üniversitesi, Mesleki Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölüm Başkanı, 2012- 2016

Selçuk Üniversitesi, Mesleki Eğitim Fakültesi Çocuk Gelişimi ve Beslenme ev Ekonomisi Bölüm Başkanı, 2013- 2014

Selçuk Üniversitesi Pedagojik Formasyon Koordinatörü 2013-

Selçuk Üniversitesi Yurt Dışından Öğrenci Seçme Sınavı Koordinatörü 2013-

Fakülte Yönetim Kurulu Üyeliği, SELÇUK ÜNİVERSİTESİ/MESLEKİ EĞİTİM FAKÜLTESİ. 2010-2016

Enstitü Yönetim Kurulu üyeliği SELÇUK ÜNİVERSİTESİ/EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ 2010-2016

S.Ü. Eğitim Fakültesi, Dekan Yardımcısı 2018 –2019

 

 

1.8. Doktora / Uzmanlığını Yaptığı Anabilim Dalı:

 

Selçuk Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı/ Eğitimde Psikolojik Hizmetler Bilim Dalı (2005)

 

 

 

 1. YAYINLAR ve DİĞER AKTİVİTELER:

 

A – ULUSLARARASI ÇALIŞMALAR

A-3. Diğer uluslararası hakemli dergilerdeki yayınlar

A1   M.Uslu, “Relationship between degrees of self-esteem and peer pressure in high school adolescents.”, International Journal of Academic Resear
A2. C.Arslan;, E.Hamarta:, M. Uslu “The Relationship Between Conflict Communication, Self-Esteem, And Life Satisfaction İn University Students”,Educational Research and Reviews (ISI) , 31-34 pp., 2010 ,
A3.   S. Avsaroglu, S. Unuvar, M. Uslu, “The effects of hotel employees’ psychological needs on their self-respect”, International Journal of Academic Research (ISI)Part B; , 288-296 pp., 2013 , DOI: 10.7813/2075-4124.2013/5-2/B.45
A4.   Ş. Unuvar, S. Avsaroglu, M.Uslu, “An Evaluation of Optimism and Life Satisfaction of Undergraduate Students in the School of Tourism and Hotel Management.”, Asian Social Science, , 140-147 pp., 2012 , DOI: 10.5539/ass.v8n12p140
A5. M. Uslu, ” Investigation of relationship between pedagogical formation program students’ personality traits and attitudes towards teaching profession

.”,İnternational Journal of Human Sciences , 233-245 pp., 2013

A.6 S. Kefi and M. Uslu, The Effects of Supportive Scientific Activities Education Program on Pre-School Teachers’ Usage Levels of Basic Scientific Process Skills , Middle-East Journal of Scientific Research 23 (11): 2619-2626, 2015 ISSN 1990-9233 © IDOSI Publications, 2015 DOI: 10.5829/idosi.mejsr.2015.23.11.22389
A.7. B.Türkoğlu; M.Uslu ; Oyun Temelli Bilişsel Gelişim Programinin 60-72 Aylik Çocuklarin Bilişsel Gelişimine Etkisi / The Effect Of Game Based Cognitive Development Programme On Cognitive Development Of 60-72 Months Old Children  The Journal of International Education Science, Sayı 6, Ss, 50-68; Doi Number ttp://dx.doi.org/10.16991/INESJOURNAL.202
A-8. Görücü, A., Köksal O. & Uslu M. (2016) Examining the physical education teacher concept related metaphor perceptions of secondary school students. Turkish Journal of Sport and Exercise http://dergipark.ulakbim.gov.tr/tsed/index Year: 2016 – Volume: 18 – Issue: 2 – Pages: 128-139 DOI: 10.15314/tjse.79586

A-9. Altın Arife,SANİOĞLU AHMET, USLU MUSTAFA (2013).   Comparison of locus of control for students at school of physical education and sports with regard to some variables. Turkish Journal of Sport and Exercise, 15(1), 84-87. (Yayın No: 4726103)

 

 

 

 

B ULUSLARARASI BİLDİRİLER

 

B-1. Tam metinli bildiriler

B1 Uslu,M., H. Pepe, S.Avşaroğlu, Ş S. Balcı, The 46th ICHPER.SD Anniversary World Congress konferansı dahilinde “The 46th ICHPER.SD Anniversary World Congress congress proceedings” bildiri kitapçığındaki “The Study of the Levels of Professional Burnout for the teachers of Physıcal Education and Sports.”, 345-352 pp., İstanbul, Kasım, 2005

 

B2. H.Pepe, Uslu, M.; Avşaroğlu, S. ; Balcı Ş,S. ;Özdemir, M., The 9th International Sports Sciences Congress konferansı dahilinde “The 9th International Sports Sciences Congress Proceedings Book” bildiri kitapçığındaki “Türk Güreş Hakemlerinin Mesleki Tükenmişlik Düzeyleri Ve Yaşam Doyumu Arasındaki İlişkinin İncelenmesi”, 1104-1107 pp., Muğla,Türkiye, Kasım, 2006
B3. N.Çeliköz, N. D.Saltalı, Y. Erişen, S. Çetin, M.Uslu, O.Kapıcıoğlu, S.şen, Z. Seçer, 11th International Conference on Further Education in the Balkan Countries konferansı dahilinde “Further Education in the Balkan Countries” bildiri kitapçığındaki “The Study of Preparing a Valid and Reliable Assessment Scale to Determine II. Stage Primary Education Students’ and Adults’ Multiple Intelligences”, 137-148 pp., Konya,Türkiye, Ekim 2008
B4. M.Uslu, S.Avşaroğlu, H.Pepe, Ş.S.Balcı,S. Revan, Further Education in the Balkan Countries konferansı dahilinde “11. International Conference on Further Education in the Balkan Countries, Education and Pedagogy in Balkan Countries 9, Volume I” bildiri kitapçığındaki “Investigating the Psychological Levels of the University Students”, 303-318 pp., Konya, Türkiye, Kasım 2008
B5. M.Uslu, B. Uslu, 11. International Conference On Further Education In The Balkan Countries konferansı dahilinde “11. International Conference on Further Education in the Balkan Countries, Education and Pedagogy in Balkan Countries 9, Volume I” bildiri kitapçığındaki “The Research of the Unıversıty Students’ Hopelessness and State Traıt Anxıety Inventory Who Study Foreıgn Languages in Prep Classes”, 405-416 pp., Konya,Türkiye, Kasım,2008
B6. M.Uslu,, Ç.Girgin,, World Conference on Educational Sciences konferansı dahilinde “Procedia – Social and Behavioral Sciences” bildiri kitapçığındaki “”Determining And Evaluating The Needed Psychological Support And Education To Families Of Children With Special Health Care Needs””, 1366-1371 pp. pp., North Cyprus, 2009

 

B7. M.Uslu,, Ç.Girgin, “, WCES 2010, World Conference on Educational Sciences konferansı dahilinde “Procedia – Social and Behavioral Sciences” bildiri kitapçığındaki “The Effects Of Residential Conditions On The Problem Solving Skils Of University Students”, 3031-3035 pp., pp., İstanbul, Türkiye, 2010

 

B8. Uslu.M., The Study of Teenager’s Self-Esteem In Terms Of Academic Focus of Control, Education Stress and School Burnout , 1st International Academic Research Congress 3/5 Kasım 2016, Antalya,Full Text- Pegem Akademi. e- ISBN 978-605-318-752-3

 

B9. KÖKSAL ONUR,Mamiyev Devlet,Yıldız Baş Sare,USLU MUSTAFA (2016). OKUL ONCESI OGRETMENLERININ DIL GELISİM PROBLEMLERI OLAN OGRENCILERE YONELIK KULLANDIKLARI YONTEMLERIN INCELENMESI.   INTERNATIONAL ACADEMIC RESEARCH CONGRESS (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:3233196)
B10.Uslu , M, E.D. Tümöz; “KADINLARDA EVLİLİK DOYUMUNUN KADINLARIN KİŞİLİK ÖZELLİKLERİ YALNIZLIK ALGILARI VE EŞ DEĞERENDİRMELERİ BAĞLAMINDA İNCELENMESİ “INES 2017, II INTERNATİONAL ACADEMİC KONGRESS 18/21 October 2017 Antalya/Alanya,
B11.Uslu.M., Rahmi Saylık , PERCEİVED STRESS İN HİGH AND LOW NEUROTİCS DURİNG EASY AND DİFFİCULT TASK PERFORMANCE “INES 2017, II INTERNATİONAL ACADEMİC KONGRESS 18/21 October 2017 Antalya/Alanya,
B12.Uslu.M.,Ö.S.Hızıroğlu; ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN ” REKREATİF FAALİYET” KAVRAMINA İLİŞKİN METAFORİK ALGILARI , INES 2017, II INTERNATİONAL ACADEMİC KONGRESS 18/21 October 2017 Antalya/Alanya,

 

BUDAK ONAY,ÇOBAN ÇETİN,KÖROĞLU ALPER YUSUF,DOĞAN ÖMER FARUK,USLU MUSTAFA (2018). BOŞANMA NEDENİYLE EBEVEYN KAYBINA UĞRAYAN ÇOCUK VE ERGENLERİN YAS SÜRECİNDE YAŞADIKLARI. III. INES EDUCATION and SOCIAL SCIENCE CONGRESS, 1558-1563. (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:4550989)
USLU MUSTAFA,MAMMADZADA FİDAN (2018).   AZERBAYCAN’DA 2-6 YAŞ ARASI GELİŞİMSEL AÇIDAN YETERSİZLİKGÖSTEREN ÇOCUKLARIN AİLELERİNİN BAZI DEĞİŞKENLERE GÖREİNCELENMESİ. III.INES EDUCATION AND SOCIAL CONGRESS, 1(1), 845-856. (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:4703218)
DOĞAN ÖMER FARUK,KÖROĞLU ALPER YUSUF,ÇOBAN ÇETİN,BUDAK ONAY,USLU MUSTAFA (2018). VEFAT NEDENİYLE BABA KAYBINA UĞRAYAN ÇOCUK VE ERGENLERİN YASSÜRECİNDE YAŞADIKLARI.   III. INES EDUCATION and SOCIAL SCIENCE CONGRESS, 1498-1502. (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:4550945)
USLU MUSTAFA,Tağıyeva Nesibe (2018).   AZERBAYCAN`DA ÇALIŞAN VE ÇALIŞMAYAN ANNELERİN ÇOCUKYETİŞTİRME BECERİLERİ VE ÇOCUKLARININ BAĞLANMASTİLLERİNİN İNCELENMESİ. III.INES EDUCATION and SCIENCE CONGRES, 1(1), 857-863. (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:4703005)
 
 

 

 

B-1.1 Özet (Abstract)

 

B-1.1 K.O.Kapıcıoğlu,N.Çeliköz,Y.Erişen, M.Uslu, 12 th İnternational Conference ,Inclusive Education in the Balkan Countries: Policy and Practice konferansı dahilinde “Inclusive Education in the Balkan Countries Policy and Practice Book of Abstracts” bildiri kitapçığındaki “Problems that Illiterate Adult Women Face”, 72 pp., Ohrid,Makedonya, Temmuz, 2009
B-1.2. Görücü, A., Köksal, O. ; Uslu, M. (2015) Examining the Physical Education Teacher Concept Related Metaphor Perceptions of Secondary School Students. 6th International Congress on New Trends in Education Congress Program and Abstracts Book.
B-1.3Yusuf Oktay Atılgan,USLU M,; (2016). VAN-ERCİŞ DEPREMİNDE YAKIN KAYBI YAŞAMIŞ ERGENLERİN TRAVMA SONRASI STRES DÜZEYLERİ VE YAS SÜREÇLERİNİN İNCELENMESİ. The 1st of International INES Academic Researches Congress (INES 2016), 342 (Özet Bildiri/)(Yayın No:3240412)
B-1.4. USLU M.;,Osman Okumuşoğlu (2016).   LISE ÖĞRENCILERİNİN 15 TEMMUZ DARBE KALKIŞMASINDA OLUŞAN DARBE VE DARBECİLER KAVRAMINA İLİŞKİN SAHİP OLDUKLARI ZİHİNSEL İMGELERİ. The 1st of International INES Academic Researches Congress (INES 2016), 426 (Özet Bildiri/)(Yayın No:3240186)
B-1.5.Okumuşoğlu, O; USLU M.; (2016).   SINIF TEKRARI YAPAN VE YAPMAYAN LISE ÖĞRENCILERININ BENLIK SAYGILARI VE ERGEN ÖZNEL IYI OLUŞLARININ; AKADEMIK TÜKENMIŞLIĞI, AKADEMIK KONTROL ODAĞI, EĞITIM STRESLERI AÇISINDAN INCELENMESİ. The 1st of International INES Academic Researches Congress (INES 2016), 258 (Özet Bildiri/)(Yayın No:3239484)
B.1.6.Köksal, O., Baş, Y. S., Mamiyev, D.& Uslu, M. (2016) Okul Öncesi Öğretmenlerinin Dil Gelişim Problemleri Olan Öğrencilere Yönelik Kullandiklari Yöntemlerin Incelenmesi.

1st INES International Academic Research Congress Abstract Proceeding Book. ISBN: 978-605-9427-55-5 Yayıncı Sertifika No:17536 Çizgi Kitapevi

B.1.7 Uslu,M,; D.D.Önay, H.Kara ;LİSE ÖĞRENCİLERİNİN SAĞLIKLI YAŞAM BİÇİMİ DAVRANIŞLARI
II. INES International Academic Research Congress Abstract Proceeding Book. Çizgi Kitapevi
B.1.8. KELEŞ ERTÜRK CANAN,DEMİREL ÖZLEM,yıldırım bedia,USLU MUSTAFA (2018).   16-18 Yaş Arasındaki Bireylerin Boşanma Sonrasında Yaşadığı Durum Ve Başa Çıkma Yolları. III. Ines Education And Social Science Congress ( ESS – 2018 ) (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:4315582)
B.1.9. Yıldırım Bedia,DEMİREL ÖZLEM,KELEŞ ERTÜRK CANAN,USLU MUSTAFA (2018).   Ebeveyn Kaybı Yaşamış Çocukların Durum Karşısındaki Tepkileri Ve Başa Çıkma Yolları. III. Ines Education And Social Science Congress ( ESS – 2018) (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:4315585)
B.1.10. USLU MUSTAFA,ÖNAY DERİN DİDEM,KARA HAKAN (2017). LİSE ÖĞRENCİLERİNİN SAĞLIKLI YAŞAM BİÇİMİ DAVRANIŞLARI.   INES 2017, II INTERNATİONAL ACADEMİC KONGRESS ALANYA, 708-708. (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:3967134)
B.1.11. USLU MUSTAFA,TÜMÖZ ESRA DİLARA (2017). KADINLARDA EVLİLİK DOYUMUNUN KADINLARIN KİŞİLİK ÖZELLİKLERİ YALNIZLIK ALGILARI VE EŞ DEĞERENDİRMELERİ BAĞLAMINDA İNCELENMESİ. INES 2017, II INTERNATİONAL ACADEMİC KONGRESS ALANYA, 319-319. (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:3967226)
B.1.12. USLU MUSTAFA,HIZIROĞLU ÖZLEM SİNEM (2017). ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN ” REKREATİF FAALİYET” KAVRAMINA İLİŞKİN METAFORİK ALGILARI. INES 2017, II INTERNATİONAL ACADEMİC KONGRESS ALANYA, 1020-1020. (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:3967567)
B.1.13. BUDAK ONAY,Çoban Çetin,KÖROĞLU ALPER YUSUF,DOĞAN ÖMER FARUK,USLU MUSTAFA (2018).   Boşanma Nedeniyle Ebeveyn Kaybına Uğrayan Çocuk Ve Ergenlerin Yas Sürecinde Yaşadıkları. III. INES Education and Social Science Congress (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:4276731)
B.1.14. USLU MUSTAFA,SAYLIK RAHMİ (2017). PERCEİVED STRESS İN HİGH AND LOW NEUROTİCS DURİNG EASY AND DİFFİCULT TASK PERFORMANCE. INES 2017, II INTERNATİONAL ACADEMİC KONGRESS ALANYA, 711-711. (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:3967307
B.1.15. USLU MUSTAFA,SAYLIK RAHMİ (2017). PERCEİVED STRESS İN HİGH AND LOW NEUROTİCS DURİNG EASY AND DİFFİCULT TASK PERFORMANCE. INES 2017, II INTERNATİONAL ACADEMİC KONGRESS ALANYA, 711-711. (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:3967307

 

 

 

 

 

D- ULUSAL ÇALIŞMALAR

 

D1. Araştırma makalesi (hakemli)

D1. B.Türkoğlu,N.Çeliköz,M.Uslu, “3-6 Yaş Aralığında Çocuğu Olan Babaların Nitelikli Zaman Algılarına Dair Görüşleri”, Eğtim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi , 54-71 pp., 2013 ,
D2. M.Uslu, B.Uslu, “OKUL ÖNCESİ ÖĞRENCİLERİNİN CİNSİYET, ANNE-BABA EĞİTİMİ VE YAŞ ÖZELLİKLERİ AÇISINDAN OKULA HAZIR BULUNUŞLUK DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ”, Eğitim Ve Öğretim Araştırmaları Dergisi- Journal of Research in Education and Teaching , 16-25 pp., 2013
D3. M.Uslu, R. Arı., “Resmi Eğitim Kurumlarında Çalışan Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Uzmanlarının Bazı Değişkenlerine Göre İş Doyum Düzeyleri.”, Selçuk Üniversitesi Eğitim Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi 25. Yıl Özel Basım , 30-42 pp., 2000 , (Yüksek Lisans Tezinden Türetilmiştir)
D4. M.Uslu, R. Arı, “Resmi Eğitim Kurumlarında Çalışan Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Uzmanlarının Denetim Odaklarına Göre İş Doyum Düzeyleri.”, Selçuk Üniversitesi Eğitim Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi , 258-265 pp., 2001 , (Yüksek Lisans Tezinden Türetilmiştir)
 

D5. M.Uslu, R. Arı. , “Psikolojik Danışmanların Danışma Beceri Düzeylerinin İncelenmesi”, Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi , 509-520 pp., 2005 (Doktora Tezinden Türetilmiştir)

D6 .Polat, S , Uslu, M . (2012). The Effect of Teaching Based on Metacognitive Strategies on 5 th Grade Students’ Achievement in Science And Techonology Course. Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 2012 (11), . Retrieved from http://ijisae.atscience.org/usaksosbil/issue/21645/232690

 

 

 

 

 

 

E-ULUSAL BİLDİRİLER

E-1) Tam metinli bildiriler (Sözlü sunulan ve tam metin yayınlananlar)

E1. E.Hamarta,M. Uslu, E.,E. Deniz, ., XI. Ulusal Özel Eğitim Kongresi konferansı dahilinde “XI. Ulusal Özel Eğitim Kongresi Kitapçığı, Eğitim Kitabevi Yayınları” bildiri kitapçığındaki “Engelli Çocuğu Olan Anne-Babaların Umutsuzluk Düzeylerinin Bazı Değişkenler Açısından Karşılaştırmalı Olarak İncelenmesi.”, 161-170 pp., Konya, Türkiye, 2001

 

E-2 Köksal, 0., Mamiyev, D., Baş, Y. S.& Uslu. M. (2016). Okul Öncesi Öğretmenlerinin Dil Gelişim Problemleri Olan Öğrencilere Yönelik Kullandiklari Yöntemlerin Incelenmesi. 1st International Academic Research Congress Full Text- Pegem Akademi. e- ISBN 978-605-318-752-3

 

E-2) Özet (Sözlü sunulan ve özeti yayınlananlar)

 

 

E-2.1 M.Uslu, VIII.Ulusal Psikolojik Danışma ve Rehberlik Kongresi konferansı dahilinde “VIII.Ulusal Psikolojik Danışma ve Rehberlik Kongresi Bildiri Özetleri Kitapçığı” bildiri kitapçığındaki “Rehber Öğretmenlerin Danışma Becerilerini Arttırmaya Yönelik Deneysel Bir Araştırma”, 146 pp., İstanbul, Türkiye, Eylül 2005 (Sözlü Bildiri)
E2.2 M.Uslu, Ç.Girgin, X.Ulusal Psikolojik Danışma ve Rehberlik Kongresi konferansı dahilinde “X.Ulusal Psikolojik Danışma ve Rehberlik Kongresi Bildiri Özetleri” bildiri kitapçığındaki “İlköğretim II.Kademe Öğrencilerinin Rehberlik İhtiyaçları ile Sosyal Becerileri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi”, 96 pp., Adana, Türkiye, Ekim 2009 (Sözlü Bildiri)

 

 

 

 

 

 

 

 

F- ULUSAL KİTAP

F-1 Ulusal Kitap Yazarlığı

F-3. Kitap içinde bölüm yazarlığı

F.3.1 EĞİTİM BİLİMLERİ ÇALIŞMALARI 2018, Bölüm adı:(EVLİ BİREYLERİN EVLİLİK DOYUMU VE MERHAMETDÜZEYLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ) (2018)., USLU MUSTAFA,ERDOĞAN SALİHA, ÇİZGİ KİTABEVİ, Editör:Prof. Dr. Coşkun ARSLAN,Prof. Dr. Erdal HAMARTA,Doç. Dr. Sabahattin ÇİFTÇİ,Doç. Dr. Onur KÖKSAL, Basım sayısı:1, Sayfa Sayısı 151, ISBN:978-605-196-224-5, İngilizce(Araştırma (Tez Hariç) Kitabı), (Yayın No: 4703604)
F.3.2 Eğitim Psikolojisi, Bölüm adı:(Bedensel ve Devinimsel Gelişim) (2017)., DENİZ MEHMET ENGİN,AKBAĞ MÜGE,BALCI ÇELİK SEHER,ÇEÇEN EROĞUL AYŞE REZAN,ELDELEKLİOĞLU JALE,AYPAY AYŞE,İKİZ FATMA EBRU,ERÖZKAN ATILGAN,ÇELİK METEHAN,USLU MUSTAFA,AVŞAROĞLU SELAHATTİN,Alkaya Yılmaz, Pegem Akademi, Editör:Mehmet Engin Deniz, Basım sayısı:9, Sayfa Sayısı 5780, ISBN:978-605-241-048-6, Türkçe(Ders Kitabı), (Yayın No: 3591646)
F.3.3 SAĞLK VE SPOR ARAŞTIRMALARI 2017, Bölüm adı:(ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN ”REKREATİF FAALİYET” KAVRAMINA İLİŞKİN METAFORİK ALGILARI) (2017)., HIZIROĞLU ÖZLEM SİNEM,USLU MUSTAFA, ÇİZGİ KİTABEVİ, Editör:ROF.DR. RAMAZAN ARI, DOÇ. DR. MUSTAFA USLU, DOÇ.DR. HAMDİ PEPE, Basım sayısı:1, Sayfa Sayısı 119, ISBN:978-605-196-093-7, Türkçe(Araştırma (Tez Hariç) Kitabı), (Yayın No: 3966221)
F.3.4 EĞİTİM ARAŞTIRMALARI 2017, Bölüm adı:(KADINLARDA EVLİLİK DOYUMUNUN KADINLARIN KİŞİLİK ÖZELLİKLERİ YALNIZLIK ALGILARI VE EŞ DEĞERENDİRMELERİ BAĞLAMINDA İNCELENMESİ) (2017)., TÜMÖZ ESRA DİLARA,USLU MUSTAFA, ÇİZGİ KİTABEVİ, Editör:PROF.
F.3.5 DR . ERDAL HAMARTA, PROF. DR.COŞKUN ARSLAN, DOÇ.DR. SABAHATTİN ÇİFTÇİ, DOÇ.DR. ONUR KÖKSAL, DOÇ.DR. AHMET NACİ ÇOKLAR, Basım sayısı:1, Sayfa Sayısı 270, ISBN:978-605-196-090-6, Türkçe(Araştırma (Tez Hariç) Kitabı), (Yayın No: 3965853)
F.3.6 Eğitim Psikolojisi, Bölüm adı:(Bilgiyi İşleme Kuramı) (2017)., USLU MUSTAFA, PEGEM AKADEMİ, Editör:M.Engin Deniz, Basım sayısı:9, Sayfa Sayısı 408, ISBN:978-605-241-048-6, Türkçe(Ders Kitabı), (Yayın No: 3965462)
F.3.7 Eğitime Yeni Bakışlar I, Bölüm adı:(ÇOCUK EĞİTİMİNDE ANA-BABALARA TAVSİYELER) (2008)., USLU MUSTAFA, EĞİTİM AKADEMİ, Editör:ALİ MURAT SÜNBÜL, Basım sayısı:3, Sayfa Sayısı 455, ISBN:975-8436-16-3, Türkçe(Bilimsel Kitap), (Yayın No: 31130)
  Editörlük      
               
  1.          
  Uluslararası Eğitim Bilimleri Dergisi (Diğer endeksler), Dergi, İness Journal  
         
               
  2.          
  SAĞLIK BİLİMLERİ ARAŞTIRMALARI 2018 (Diğer endeksler), Kitap, Editör, ÇİZGİ KİTABEVİ  
         
               
  3.          
  II. INTERNATIONAL ACADEMİC RESEARCH CONGRESS FULL TEXT, Kitap, Editör, ÇİZGİ KİTABEVİ, 01.12.2017  
         
               
  4.          
  II.INTERNATIONAL ACADEMIC RESEARCH CONGRESS ABSTRACTS BOOK, Kitap, Editör, ÇİZGİ KİTABEVİ, 01.12.2017  
         
               
  5.          
  SAĞLIK VE SPOR ARAŞTIRMALARI 2017, Kitap, Editör, ÇİZGİ KİTABEVİ, 01.12.2017  
 1. Katıldığı Kurslar:

G1. “Psikolojik Danışmada Carkhuff’un Modelinin Uygulanması” Eğitimi Çalışma Gurubu (Prof.Dr. Oya G. Ersever ) II.ULUSAL PDR UYGULAMALARI SEMPOZYUMU 18-20 HAZİRAN, 2008

G2. “Psikolojik Danışma ve Rehberlik Hizmetlerinde Gözetim(Süpervizyon)” YÖKREP Sempozyumu 4-5 Haziran 2004

G3. “Engelliler İçin Bilişim ve Öğretim Materyallerinin Erişilebilirliği” 27-29- Ocak 2012

G4. “35 Techniques Every Counselor Should Know” Workshop, Dr.Brady T.Erford, İstanbul, 01-05-2013

G5. “Certified Master Practitioner of the Art and Science of Hypnosis ”

 

 

 1. Verdiği Seminerler:

1 .”Sınav Sürecinde Öğrenci Motivasyonu ve Strs” Sinop, 15-16 Mayıs 2009

 1. “Bilinçli Destek Güvenli Gelecek” 6 Mart 2010 Alanya, Antalya
 2. “İnsanın Değeri ve İnsan İlişkileri” Panel ,19 Aralık 2012 Ereğli Konya

 

 1. “İnsanın Değeri ve İnsan İlişkileri” Panel , 19 Aralık 2012 Ereğli Belediyesi ve Eğitim Fakültesi, Konya

 

 1. “Ailede Ölüm ve Boşanmada Çocuğun Durumu” Meram Belediyesi, Ana-Baba Okulu, 25 Ekim 2013 Konya

 

 1. “İşyerinde Motivasyon”; “Stresle Başetme” “Duygusal zeka ve kurumsal iletişim” “Gold City” Turizm Grubu Çalışanlarını Eğitimi; 6/8 Nisan 2012, Antalya

 

 1. 7. “Ailede Ölüm ve Boşanmada Çocuğun Durumu” Meram Belediyesi, Ana-Baba Okulu, 25 Ekim 2013 Konya

 

 1. “Ailede Kriz ve Çocuk” Toros Üniversitesi Aile Danışmanlığı Sempozyumu, 7 Temmuz 2013, Mersin

 

9 . “İletişim Çatışmaları ve Sınıf” M.E.B. Necatibey Teknik Sanat Anadolu Meslek Lisesi, Bursa, 2013

 1.    10.1. Kriz ve Krize Müdahale; İzmir Aile Danışmanları Eğitimi” (Ated Danışmanlık) Mayıs,2013, İzmir

 

10,2. Kriz ve Krize Müdahale; Urfa Aile Danışmanları Eğitimi” (Ated Danışmanlık) Mayıs,2013, Urfa

 

10.3. Kriz ve Krize Müdahale; Mardin Aile Danışmanları Eğitimi” (Ated Danışmanlık) Haziran,2013, Mardin

 

10.4. Kriz ve Krize Müdahale; Kırıkkale Aile Danışmanları Eğitimi” (Ated Danışmanlık) Haziran,2013, Kırıkkale

 

10.5. Kriz ve Krize Müdahale; Mardin Aile Danışmanları Eğitimi” (Ated Danışmanlık) Haziran,2013, Gazi Antep

 

 1. “Stres, Kriz ve Motivasyon; Aile Danışmanları Eğitimi” Ege Palas Otel; Nisan,2013, İzmir

 

 1. “Krize Müdahale; Uygulama ve Süpervizyon Eğitimi “ Eskişehir ; Temmuz 2013

 

 1. “Psikolojik İyi Oluş ve Yaşam Kalitesi” Mevlana Celalettin Yüksek Öğretim Öğrenci Yurtları , Mart, Nisan, 2014, Konya

 

 1. “Krize Müdahale”; Zirve Üniversitesi (2012-2013,2014) Gazi Antep

 

 1. “Stres, Kriz ve Motivasyon; Alanya Ruh Sağlığı Çalışanları Eğitimi” Mayıs,2014, Antalya

 

 1. “Stres ve Kriz Yönetimi” ; Veterinerler Odası Çalışanları, Kasım 2014, Konya

 

17.“Sınıf Yönetimi ve Sınıf İçi İletişim”, Akdeniz Üniversitesi, Alanya Eğitim Fakültesi, Kasım,2015, Antalya

 

“Krize Müdahale; Uygulama ve Süpervizyon Eğitimi “ Ankara ; Temmuz 2015

 

 1. “Çocukların Gelişim Sorunları ve Aile ve Öğretmen Eğitimi” , Halide Edip Adıvar Anaokulu , Mart 2016, Antalya

 

 1. “Zararlı Madde Kullanımı” Beyşehir And.End. Mes. Lisesi, Mart,2016; Konya

 

 1. “Öfke Yönetimi”; “Gelişim Psiklolojisi” “Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Eğitimi; Selçuksem, S.U. Hukuk Fakültesi. Nisan 2016, Konya

 

21 . “Kriz ve Krize MüdahalePDR Hizmetlerinde Alan Çalışmaları Sempozyumu, 23/24 Mayıs 2016, Konya

 

 1. “Sınav Stresiyle Başetme ve Akademik Başarıyı Arttırma” Alanya Tüm Liseler Son Sınıfları , ( 8 Seminer ) , Alanya Antalya ; 16-18 Ocak 2017

 

 1. “ Yas ve intihar Düşüncesiyle Başedebilme; Krize Müdahale, İletişim Çatışmaları, Sınıf Yönetimi, Çocuk ve ergende Davranış Yönetimi, Stres ve Öfke Yönetimi , Özel Başarı Eğtim Kurumları, 11-14 Eylül Karaman

 

 1. “Kişiler Arası İlişkiler ve Sağlıklı İletişim” Konferans ; Birlik Vakfı Konya Şubesi, 18 Kasım 2017, Konya

 

 1. “Okullarda Kriz Yönetimi” Konferans Viranşehir Milli Eğitim Müdürlüğü, Şanlı Urfa, 21 Aralık ,2017

 

 1. “İkna Teknikleri” Alanya belediyesi, Zabıta Eğitimi, Aralık , 2017 , Alanya ,Antalya

 

 1. “Stresle Nasıl Başedebilirim” Kredi Yurtlar Kurumu, Kimya Hatun Kız Öğrenci Yurdu; Konya ,28 Aralık 2017

 

27.“Mutlu Yaşam ve Pozitif Yaşam Becerileri” Konya Büyükşehir Belediyesi Genclik Meclisi , Kılıçarslan Gençlik Merkezi, 02 Mart 2018 , Konya

 

 1. “Çocuk ve ergende Davranış Yönetimi, Stres ve Öfke Yönetimi Yas ve intihar Düşüncesiyle Başedebilme; Krize Müdahale, İletişim Çatışmaları, Sınıf Yönetimi, , Özel Başarı Eğtim Kurumları, 01-05 Eylül Karaman

 

 1. “Sınıf ve Etkili Zaman Yönetimi”, “Öğrenci Öotivasyonunu Arttırma” Başak Koleji, 7 Eylül 2018 , Konya

 

 1. “İletişim Çatışmaları, Sınıf Yönetimi,Çocuk ve ergende Davranış Yönetimi, Stres ve Öfke Yönetimi Yas ve intihar Düşüncesiyle Başedebilme; Krize Müdahale, , Özel Gaye Eğtim Kurumları, 08.11 Eylül Erdemli, Mersin

 

31.”İletişim Teknikleri, Çatışmaları ,Sözlü ve Sözsüz İletişim; Sınıf Yönetimi; Öğrenci Motvasyonunu Arttırma ; Öfke Kontrolü ; Davranış Yönetimi” Öğretemen Eğitimi Seminerleri 12-13 Eylül 2018

 

 

 1. Bilimsel / Sanatsal Faaliyetlere Katkı

Uluslar Arası

O.05.

 

O.05. 1.Düzenleme Kurulu Üyeliği, Bilim Kurulu Üyeliği, Hakem Kurulu Üyeliği

 

VII. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi, 9-11 Eylül 1998, Alaaddin Keykubat Kampüsü,Selçuk Üniversitesi, Konya

 

 

O.05.2.Düzenleme Kurulu Üyeliği, Bilim Kurulu Üyeliği,

11th International Conference on “Further Education in the Balkan Countries” organised by BASOPED, 23-25 October, Konya, Turkey. , 2008

 

 

O.05. 3.Bilim Kurulu Üyeliği:

International Congress on Education Sciences and Learning Technology  September 19-23, 2016 , BOSNIA and HERZEGOVINA. Web Sitesi :http://education.gen.tr/

 

 

O.05.4. Düzenleme Kurulu Üyesi, Bilim Kurulu Üyeliği,

INES Academic Researches Congress (INES 2016) , in 3-4-5 November 2016 Antalya/Side, http://www.inescongress.com/index.php?dil=en

 

 

O.05. 5.Bilim Kurulu Üyeliği:

International Management Research Congress (InMaR Congress), Southern University- Hacettepe University, Ankara,19-20 Mart 2016

 

O.05.6. Düzenleme Kurulu Üyesi, Bilim Kurulu Üyeliği,

II.INES Academic Researches Congress (INES 2017) , in 18/21 October 2017Antalya/Alanya, http://www.inescongress.com/index.php?dil=en

 

O.05.7. Düzenleme Kurulu Üyesi, Bilim Kurulu Üyeliği,

III. INES Education and Social Science Congress (ESS – 2018) in 28 April – 01 May 2018 https://esb.inescongress.com/

 

O.05.8. Düzenleme Kurulu Üyesi, Bilim Kurulu Üyeliği,

VI.INES Academic Researches Congress (INES 2018) , in 30 Oct/03 Nov . 2018 Antalya/Alanya   https://2018.inescongress.com/

 

Ulusal

 

O.12. .1.Düzenleme Kurulu Üyesi:

 

 1. Ulusal PDR Uygulamaları Kongresi, 18-20 Haziran 2008, Rixos Otel Selçuk Üniversitesi Konya.

 

 

O-7. Uluslararası Dergilerde Editör Yardımcılığı

O-7.1. İNESJOURNAL, The Journal of International Education Science, Issn 2149-0848

 

 

 

1 Ocak 2019

Doç. Dr. Mustafa USLU

   Selçuk Üniversitesi