Özgeçmiş

1.ÖZGEÇMİŞ
1.1. Adı Soyadı: MUSTAFA USLU
1.2. Doğum Yeri ve Tarihi: 20.03.1975
1.3. Bildiği Yabancı Diller: İngilizce
1.4. Eğitimi (Tarihleri ve Yerleri)

Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl

Lisans Eğitim Bilimleri Bölümü/ Psikolojik Danışma ve Rehberlik SELÇUK ÜNİVERSİTESİ 1992-1996

Y. Lisans Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı / Eğitimde Psikolojik Hizmetler Bilim Dalı SELÇUK ÜNİVERSİTESİ
Sosyal Bilimler Enstitüsü 1997-1999

Doktora/S.Yeterlik/ Tıpta Uzmanlık Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı/ Eğitimde Psikolojik Hizmetler Bilim Dalı SELÇUK ÜNİVERSİTESİ
Sosyal Bilimler Enstitüsü 1999-2005

Doç.Dr. Eğitim Bilimleri ve Öğretmen Yetiştirme/Bilim Dalı/ Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Yüksek Öğretim Kurulu/ Üniversiteler Arası Kurul Başkanlığı 2015

1.5. Çalıştığı Kurumlar (Tarihleri İle Birlikte)
Görev Unvanı Görev Yeri Yıl
Ar.Gör. Selçuk Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Eğitim Bilimleri Bölümü 1998-2005
Dr.Ar.Gör. Selçuk Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Eğitim Bilimleri Bölümü 2005-2007
Yrd.Doç.Dr. Selçuk Üniversitesi, Mesleki Eğitim Fakültesi, Eğitim Bilimleri Bölümü 2007-2015
Doç.Dr. Selçuk Üniversitesi, Mesleki Eğitim Fakültesi, Eğitim Bilimleri Bölümü 2015-2016
Doç.Dr. Selçuk Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Çocuk Gelişimi Bölümü 2016-

Yönetilen Yüksek Lisans Tezleri :
Öğrenci İsmi Tarih Bitirdiği Tarih Tez Başlığı
OYA OLCAY 26/09/2005 30/07/2008 Bazı Kişisel ve Ailesel Degişkenlere Göre Okulöncesi Dönemdeki Çocukların Sosyal Yetenekleri ve Problem Davranışlarının Analizi
FADİMANA TUNALI 12/09/2006 02/11/2009 İlköğretim 1.,2. ve 3. Sınıf Hayat Bilgisi Programının Uygulamasında Karşılaşılan Sorunlar.
Rasim Eren 2012 19/11/2014 Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı Resmi ve Bağımsız Anaokullarındaki Rehberlik ve Psikolojik Danışma Faaliyetlerinin İncelenmesi ( PDR- Necmettin Erbakan Üniversitesi, S.B.E.)
Osman Okumuşoğlu 2013 2015 Sınıf Tekrarı Yapan Ve Yapmayan Lise Öğrencilerinin Benlik Saygıları Ve Öznel İyi Oluşlarının; Akademik Tükenmişliği, Kontrol Odağı, Eğitim Stresleri Açısından İncelenmesi. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Mevlana Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Psikolojik Danışma Ve Rehberlik Anabilim Dalı.

Yönetilen Doktora Tezleri/Sanatta Yeterlik Çalışmaları :
Öğrenci İsmi Tarih Bitirdiği Tarih Tez Başlığı
Sara Kefi 2012 2014 Destekleyici Bilim Etkinlikleri Eğitim Programının Okulöncesi Eğitim Öğretmenlerinin Temel Bilimsel Süreç Becerilerini Kullanma Düzeylerine Etkisi
Bengü Türkoğlu 2012 2016 Oyun Temelli Bilişsel Gelişim Programının 60-72 Aylık Çocukların Bilişsel Gelişimine Etkisi

1.6. Lisans ve Lisansüstü Eğitimde Verdiği Dersler:

Akademik Yıl Dönem Dersin Adı Haftalık Saati Öğrenci Sayısı Açıklama
Teorik Uygulama
2015-2016 Güz Eğitim Psikolojisi 3 0 120 Lisans, Mesleki Eğitim Fakültesi
İlkbahar Rehberlik 3 0 143 Lisans, Mesleki Eğitim Fakültesi
Ailede Krize Müdahale 3 1 35 Tezli ve Tezsiz Yüksek Lisans, Aile Danışmanlığı ve Çocuk Gelişimi
Boşanma ve Ebeveyn Kaybında Çocuğun Durumu 3 0 4 Doktora, Çocuk Gelişimi

2016-2017 Güz Yaşam Dönemi ve Uyum Sorunları 3 0 111 Lisans, Psikolojik Danışma ve Rehberlik
Öğrenme Psikolojisi 3 0 151 Pedagojik Formasyon
İlkbahar Çocuk Ruh Sağlığı 2 0 108 Lisans, Çocuk Gelişimi
Psikoloji 3 0 154 Reklamcılık
Psikolojiye Giriş 3 0 184 Sosyoloji
Öğretim teknolojileri ve Mat. Gel. 4 0 53 Pedogojik Formasyon
Çocukluk Dönemi Uyum Sorunları 3 0 17 Doktora, S.B.E.

1.7. İdari Görevler:
İdari Görevler :

Konya-Beyşehir RAM Kurucu Müdürü 1997-1998

S.Ü., Mesleki Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölümü, Psikoteknik A.B.D.Bşk. 2007-2012

Selçuk Üniversitesi, Mesleki Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölüm Başkanı, 2012- 2016

Selçuk Üniversitesi Pedagojik Formasyon Koordinatörü 2013-

Selçuk Üniversitesi Yurt Dışından Öğrenci Seçme Sınavı Koordinatörü 2013-

1.8. Doktora / Uzmanlığını Yaptığı Anabilim Dalı:
Selçuk Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı/ Eğitimde Psikolojik Hizmetler Bilim Dalı (2005)

5. YAYINLAR ve DİĞER AKTİVİTELER:

A – ULUSLARARASI ÇALIŞMALAR
A-3. Diğer uluslararası hakemli dergilerdeki yayınlar

A1 M.Uslu, “Relationship between degrees of self-esteem and peer pressure in high school adolescents.”, International Journal of Academic Research Part B (ISI) , 117-122 pp., 2013 , DOI: dx.doi.org/10.7813/2075-4124.2013/5-3/B.19

A2. C.Arslan;, E.Hamarta:, M. Uslu “The Relationship Between Conflict Communication, Self-Esteem, And Life Satisfaction İn University Students”,Educational Research and Reviews (ISI) , 31-34 pp., 2010 ,

A3. S. Avsaroglu, S. Unuvar, M. Uslu, “The effects of hotel employees’ psychological needs on their self-respect”, International Journal of Academic Research (ISI)Part B; , 288-296 pp., 2013 , DOI: 10.7813/2075-4124.2013/5-2/B.45

A4. Ş. Unuvar, S. Avsaroglu, M.Uslu, “An Evaluation of Optimism and Life Satisfaction of Undergraduate Students in the School of Tourism and Hotel Management.”, Asian Social Science, , 140-147 pp., 2012 , DOI: 10.5539/ass.v8n12p140

A5. M. Uslu, ” Investigation of relationship between pedagogical formation program students’ personality traits and attitudes towards teaching profession
.”,İnternational Journal of Human Sciences , 233-245 pp., 2013

A.6 S. Kefi and M. Uslu, The Effects of Supportive Scientific Activities Education Program on Pre-School Teachers’ Usage Levels of Basic Scientific Process Skills , Middle-East Journal of Scientific Research 23 (11): 2619-2626, 2015 ISSN 1990-9233 © IDOSI Publications, 2015 DOI: 10.5829/idosi.mejsr.2015.23.11.22389

A.7. B.Türkoğlu; M.Uslu ; Oyun Temelli Bilişsel Gelişim Programinin 60-72 Aylik Çocuklarin Bilişsel Gelişimine Etkisi / The Effect Of Game Based Cognitive Development Programme On Cognitive Development Of 60-72 Months Old Children The Journal of International Education Science, Sayı 6, Ss, 50-68; Doi Number ttp://dx.doi.org/10.16991/INESJOURNAL.202

A-8. Görücü, A., Köksal O. & Uslu M. (2016) Examining the physical education teacher concept related metaphor perceptions of secondary school students. Turkish Journal of Sport and Exercise http://dergipark.ulakbim.gov.tr/tsed/index Year: 2016 – Volume: 18 – Issue: 2 – Pages: 128-139 DOI: 10.15314/tjse.79586

B ULUSLARARASI BİLDİRİLER

B-1. Tam metinli bildiriler
B1 Uslu,M., H. Pepe, S.Avşaroğlu, Ş S. Balcı, The 46th ICHPER.SD Anniversary World Congress konferansı dahilinde “The 46th ICHPER.SD Anniversary World Congress congress proceedings” bildiri kitapçığındaki “The Study of the Levels of Professional Burnout for the teachers of Physıcal Education and Sports.”, 345-352 pp., İstanbul, Kasım, 2005

B2. H.Pepe, Uslu, M.; Avşaroğlu, S. ; Balcı Ş,S. ;Özdemir, M., The 9th International Sports Sciences Congress konferansı dahilinde “The 9th International Sports Sciences Congress Proceedings Book” bildiri kitapçığındaki “Türk Güreş Hakemlerinin Mesleki Tükenmişlik Düzeyleri Ve Yaşam Doyumu Arasındaki İlişkinin İncelenmesi”, 1104-1107 pp., Muğla,Türkiye, Kasım, 2006

B3. N.Çeliköz, N. D.Saltalı, Y. Erişen, S. Çetin, M.Uslu, O.Kapıcıoğlu, S.şen, Z. Seçer, 11th International Conference on Further Education in the Balkan Countries konferansı dahilinde “Further Education in the Balkan Countries” bildiri kitapçığındaki “The Study of Preparing a Valid and Reliable Assessment Scale to Determine II. Stage Primary Education Students’ and Adults’ Multiple Intelligences”, 137-148 pp., Konya,Türkiye, Ekim 2008

B4. M.Uslu, S.Avşaroğlu, H.Pepe, Ş.S.Balcı,S. Revan, Further Education in the Balkan Countries konferansı dahilinde “11. International Conference on Further Education in the Balkan Countries, Education and Pedagogy in Balkan Countries 9, Volume I” bildiri kitapçığındaki “Investigating the Psychological Levels of the University Students”, 303-318 pp., Konya, Türkiye, Kasım 2008

B5. M.Uslu, B. Uslu, 11. International Conference On Further Education In The Balkan Countries konferansı dahilinde “11. International Conference on Further Education in the Balkan Countries, Education and Pedagogy in Balkan Countries 9, Volume I” bildiri kitapçığındaki “The Research of the Unıversıty Students’ Hopelessness and State Traıt Anxıety Inventory Who Study Foreıgn Languages in Prep Classes”, 405-416 pp., Konya,Türkiye, Kasım,2008

B6. M.Uslu,, Ç.Girgin,, World Conference on Educational Sciences konferansı dahilinde “Procedia – Social and Behavioral Sciences” bildiri kitapçığındaki “”Determining And Evaluating The Needed Psychological Support And Education To Families Of Children With Special Health Care Needs””, 1366-1371 pp. pp., North Cyprus, 2009

B7. M.Uslu,, Ç.Girgin, “, WCES 2010, World Conference on Educational Sciences konferansı dahilinde “Procedia – Social and Behavioral Sciences” bildiri kitapçığındaki “The Effects Of Residential Conditions On The Problem Solving Skils Of University Students”, 3031-3035 pp., pp., İstanbul, Türkiye, 2010

B8.Uslu.M., The Study of Teenager’s Self-Esteem In Terms Of Academic Focus of Control, Education Stress and School Burnout , 1st International Academic Research Congress 3/5 Kasım 2016, Antalya,Full Text- Pegem Akademi. e- ISBN 978-605-318-752-3

B-1.1 Özet (Abstract)

B-1.1 K.O.Kapıcıoğlu,N.Çeliköz,Y.Erişen, M.Uslu, 12 th İnternational Conference ,Inclusive Education in the Balkan Countries: Policy and Practice konferansı dahilinde “Inclusive Education in the Balkan Countries Policy and Practice Book of Abstracts” bildiri kitapçığındaki “Problems that Illiterate Adult Women Face”, 72 pp., Ohrid,Makedonya, Temmuz, 2009

B-1.2. Görücü, A., Köksal, O. ; Uslu, M. (2015) Examining the Physical Education Teacher Concept Related Metaphor Perceptions of Secondary School Students. 6th International Congress on New Trends in Education Congress Program and Abstracts
Book.

B-1.3Yusuf Oktay Atılgan,USLU M,; (2016). VAN-ERCİŞ DEPREMİNDE YAKIN KAYBI YAŞAMIŞ ERGENLERİN TRAVMA SONRASI STRES DÜZEYLERİ VE YAS SÜREÇLERİNİN İNCELENMESİ. The 1st of International INES Academic Researches Congress (INES 2016), 342 (Özet Bildiri/)(Yayın No:3240412)

B-1.4. USLU M.;,Osman Okumuşoğlu (2016). LISE ÖĞRENCILERİNİN 15 TEMMUZ DARBE KALKIŞMASINDA OLUŞAN DARBE VE DARBECİLER KAVRAMINA İLİŞKİN SAHİP OLDUKLARI ZİHİNSEL İMGELERİ. The 1st of International INES Academic Researches Congress (INES 2016), 426 (Özet Bildiri/)(Yayın No:3240186)

B-1.5.Okumuşoğlu, O; USLU M.; (2016). SINIF TEKRARI YAPAN VE YAPMAYAN LISE ÖĞRENCILERININ BENLIK SAYGILARI VE ERGEN ÖZNEL IYI OLUŞLARININ; AKADEMIK TÜKENMIŞLIĞI, AKADEMIK KONTROL ODAĞI, EĞITIM STRESLERI AÇISINDAN INCELENMESİ. The 1st of International INES Academic Researches Congress (INES 2016), 258 (Özet Bildiri/)(Yayın No:3239484)

B.1.6.Köksal, O., Baş, Y. S., Mamiyev, D.& Uslu, M. (2016) Okul Öncesi Öğretmenlerinin Dil Gelişim Problemleri Olan Öğrencilere Yönelik Kullandiklari Yöntemlerin Incelenmesi. 1st INES International Academic Research Congress Abstract Proceeding Book. ISBN: 978-605-9427-55-5 Yayıncı Sertifika No:17536 Çizgi Kitapevi

D- ULUSAL ÇALIŞMALAR

D-1. Araştırma makalesi (hakemli)

D1. B.Türkoğlu,N.Çeliköz,M.Uslu, “3-6 Yaş Aralığında Çocuğu Olan Babaların Nitelikli Zaman Algılarına Dair Görüşleri”, Eğtim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi , 54-71 pp., 2013 ,

D2. M.Uslu, B.Uslu, “OKUL ÖNCESİ ÖĞRENCİLERİNİN CİNSİYET, ANNE-BABA EĞİTİMİ VE YAŞ ÖZELLİKLERİ AÇISINDAN OKULA HAZIR BULUNUŞLUK DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ”, Eğitim Ve Öğretim Araştırmaları Dergisi- Journal of Research in Education and Teaching , 16-25 pp., 2013

D3. M.Uslu, R. Arı., “Resmi Eğitim Kurumlarında Çalışan Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Uzmanlarının Bazı Değişkenlerine Göre İş Doyum Düzeyleri.”, Selçuk Üniversitesi Eğitim Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi 25. Yıl Özel Basım , 30-42 pp., 2000 , (Yüksek Lisans Tezinden Türetilmiştir)

D4. M.Uslu, R. Arı, “Resmi Eğitim Kurumlarında Çalışan Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Uzmanlarının Denetim Odaklarına Göre İş Doyum Düzeyleri.”, Selçuk Üniversitesi Eğitim Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi , 258-265 pp., 2001 , (Yüksek Lisans Tezinden Türetilmiştir)

D5. M.Uslu, R. Arı. , “Psikolojik Danışmanların Danışma Beceri Düzeylerinin İncelenmesi”, Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi , 509-520 pp., 2005 (Doktora Tezinden Türetilmiştir)

D6 .Polat, S , Uslu, M . (2012). The Effect of Teaching Based on Metacognitive Strategies on 5 th Grade Students’ Achievement in Science And Techonology Course. Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 2012 (11), . Retrieved from http://ijisae.atscience.org/usaksosbil/issue/21645/232690

E-ULUSAL BİLDİRİLER

E-1) Tam metinli bildiriler (Sözlü sunulan ve tam metin yayınlananlar)

E1. E.Hamarta,M. Uslu, E.,E. Deniz, ., XI. Ulusal Özel Eğitim Kongresi konferansı dahilinde “XI. Ulusal Özel Eğitim Kongresi Kitapçığı, Eğitim Kitabevi Yayınları” bildiri kitapçığındaki “Engelli Çocuğu Olan Anne-Babaların Umutsuzluk Düzeylerinin Bazı Değişkenler Açısından Karşılaştırmalı Olarak İncelenmesi.”, 161-170 pp., Konya, Türkiye, 2001

E-2 Köksal, 0., Mamiyev, D., Baş, Y. S.& Uslu. M. (2016). Okul Öncesi Öğretmenlerinin Dil Gelişim Problemleri Olan Öğrencilere Yönelik Kullandiklari Yöntemlerin Incelenmesi. 1st International Academic Research Congress Full Text- Pegem Akademi. e- ISBN 978-605-318-752-3

E-1.1) Özet (Sözlü sunulan ve özeti yayınlananlar)

E-1.1 M.Uslu, VIII.Ulusal Psikolojik Danışma ve Rehberlik Kongresi konferansı dahilinde “VIII.Ulusal Psikolojik Danışma ve Rehberlik Kongresi Bildiri Özetleri Kitapçığı” bildiri kitapçığındaki “Rehber Öğretmenlerin Danışma Becerilerini Arttırmaya Yönelik Deneysel Bir Araştırma”, 146 pp., İstanbul, Türkiye, Eylül 2005 (Sözlü Bildiri)
E-1.2 M.Uslu, Ç.Girgin, X.Ulusal Psikolojik Danışma ve Rehberlik Kongresi konferansı dahilinde “X.Ulusal Psikolojik Danışma ve Rehberlik Kongresi Bildiri Özetleri” bildiri kitapçığındaki “İlköğretim II.Kademe Öğrencilerinin Rehberlik İhtiyaçları ile Sosyal Becerileri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi”, 96 pp., Adana, Türkiye, Ekim 2009 (Sözlü Bildiri)

F- ULUSAL KİTAP

F-3. Kitap içinde bölüm yazarlığı
M.Uslu, A.M.Sünbül, Eğitime Yeni Bakışlar (Çocuk Eğitiminde Ana-Babalara Tavsiyeler), 139-164 pp., Konya, Eğitim Akademi, Ağustos,2008

G. Katıldığı Kurslar:

G1. “Psikolojik Danışmada Carkhuff’un Modelinin Uygulanması” Eğitimi Çalışma Gurubu (Prof.Dr. Oya G. Ersever ) II.ULUSAL PDR UYGULAMALARI SEMPOZYUMU 18-20 HAZİRAN, 2008
G2. “Psikolojik Danışma ve Rehberlik Hizmetlerinde Gözetim(Süpervizyon)” YÖKREP Sempozyumu 4-5 Haziran 2004
G3. “Engelliler İçin Bilişim ve Öğretim Materyallerinin Erişilebilirliği” 27-29- Ocak 2012
G4. “35 Techniques Every Counselor Should Know” Workshop, Dr.Brady T.Erford, İstanbul, 01-05-2013
G5. “Certified Master Practitioner of the Art and Science of Hypnosis ”

H. Verdiği Seminerler:

1. “İnsanın Değeri ve İnsan İlişkileri” Panel ,19 Aralık 2012 Ereğli Konya

2. “Ailede Ölüm ve Boşanmada Çocuğun Durumu” Meram Belediyesi, Ana-Baba Okulu, 25 Ekim 2013 Konya

3. “İnsanın Değeri ve İnsan İlişkileri” Panel , 19 Aralık 2012 Ereğli Belediyesi ve Eğitim Fakültesi, Konya

4. “Ailede Ölüm ve Boşanmada Çocuğun Durumu” Meram Belediyesi, Ana-Baba Okulu, 25 Ekim 2013 Konya

5. “Ailede Kriz ve Çocuk” Toros Üniversitesi Aile Danışmanlığı Sempozyumu, 7 Temmuz 2013, Mersin

6 . “İletişim Çatışmaları ve Sınıf” M.E.B. Necatibey,Bursa

7. *** “Stres, Kriz ve Motivasyon; İzmir Aile Danışmanları Eğitimi” Ege Palas Otel; Nisan,2013, İzmir

***“Kriz ve Krize Müdahale; Urfa Aile Danışmanları Eğitimi” (Ated Danışmanlık) Mayıs,2013, Urfa

***“Kriz ve Krize Müdahale; Mardin Aile Danışmanları Eğitimi” (Ated Danışmanlık) Haziran,2013, Mardin

***“Kriz ve Krize Müdahale; Kırıkkale Aile Danışmanları Eğitimi” (Ated Danışmanlık) Haziran,2013, Kırıkkale

8. “İşyerinde Motivasyon”; “Stresle Başetme” “Duygusal zeka ve kurumsal iletişim” “Gold City” Grubu Çalışanlarını Eğitimi; Nisan 2012, Antalya

9. “Psikolojik İyi Oluş ve Yaşam Kalitesi” Mevlana Celalettin Yüksek Öğretim Öğrenci Yurtları , Mart, Nisan, 2014, Konya

10. “Krize Müdahale”; Zirve Üniversitesi (2012-2013,2014) Gazi Antep

11. “Stres, Kriz ve Motivasyon; Alanya Ruh Sağlığı Çalışanları Eğitimi” Mayıs,2014, Antalya

12. “Stres ve Kriz Yönetimi” ; Veterinerler Odası Çalışanları, Kasım 2014, Konya

13.“Sınıf Yönetimi ve Sınıf İçi İletişim”, Akdeniz Üniversitesi, Alanya Eğitim Fakültesi, Kasım,2014

14. “Çocukların Gelişim Sorunları ve Aile ve Öğretmen Eğitimi” , Halide Edip Adıvar Anaokulu , Mart 2016, Antalya

15. “Zararlı Madde Kullanımı” Beyşehir And.End. Mes. Lisesi, Mart,2016; Konya

16. “Öfke Yönetimi”; “Gelişim Psiklolojisi” “Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Eğitimi; Selçuksem, S.U. Hukuk Fakültesi. Nisan 2016, Konya

17. “Sınav Stesi ve Başa Çıkabilme” Alanya Tüm Liseler son sınıfları , Ocak 2017 Antalya/Alanya

O. Bilimsel / Sanatsal Faaliyetlere Katkı
Uluslar Arası
O.05.

O.05. 1.Düzenleme Kurulu Üyeliği, Bilim Kurulu Üyeliği, Hakem Kurulu Üyeliği
VII. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi, 9-11 Eylül 1998, Alaaddin Keykubat Kampüsü,Selçuk Üniversitesi, Konya

O.05.2.Düzenleme Kurulu Üyeliği, Bilim Kurulu Üyeliği,
11th International Conference on “Further Education in the Balkan Countries” organised by BASOPED, 23-25 October, Konya, Turkey. , 2008

O.05. 3.Bilim Kurulu Üyeliği:
International Congress on Education Sciences and Learning Technology September 19-23, 2016 , BOSNIA and HERZEGOVINA. Web Sitesi :http://education.gen.tr/

O.05.4. Düzenleme Kurulu Üyesi, Bilim Kurulu Üyeliği,
INES Academic Researches Congress (INES 2016) , in 3-4-5 November 2016 Antalya/Side, http://www.inescongress.com/index.php?dil=en

O.05. 5.Bilim Kurulu Üyeliği:
International Management Research Congress (InMaR Congress), Southern University- Hacettepe University, Ankara,19-20 Mart 2016

Ulusal

O.12. .1.Düzenleme Kurulu Üyesi:

II. Ulusal PDR Uygulamaları Kongresi, 18-20 Haziran 2008, Rixos Otel Selçuk Üniversitesi Konya.

O-7. Uluslararası Dergilerde Editör Yardımcılığı
O-7.1. İNESJOURNAL, The Journal of International Education Science, Issn 2149-0848